ES paramos verslui kvietimas 

Energetinis efektyvumas pramonei

 

Klausimas
Atsakymas
Galimi pareiškėjai
(kas gali gauti paramą?)
Pramonės įmonės (EVRK C sekcija).
Tikslas
(ko siekiama?)
Pagrindiniai tikslai:
·       skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos;
·       didinti energijos vartojimo efektyvumą pramonės įmonėse.
Pagrindiniai parametrai
Paramą gavusios įmonių skaičius: 496 vnt.
Maksimali parama įmonei
(kiek galima gauti?)
Maksimalus skiriamo finansavimo dydis vienai įmonei: 750 tūkst. Eur.
Iš viso vienam kvietimui planuojama skirti 35 mln. eurų.
Iš kurių Vilniaus regionas turi gauti iki 15 mln. eurų, kiti regionai: 20 mln. eurų.
Didžiausias finansavimo intensyvumas: 66 proc.

Kada?

 Kvietimas planuojamas 2022 lapkričio – 2023 sausio m.

 

ES paramos verslui kvietimas 

InoBranda

 

Klausimas
Atsakymas
Galimi pareiškėjai
(kas gali gauti paramą?)
MVĮ, didelės įmonės, kai bendradarbiauja su MVĮ
Tikslas
(ko siekiama?)
Pagrindiniai tikslai:
 • sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą;
 • bus sudarytos sąlygos tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose juos įdarbinant, skatinamas inteklektinės nuosavybės kūrimas, apsauga ir licencijavimas, ankstyvoji sukurtų naujų produktų bandomoji gamyba, parengimas rinkai.
Pagrindiniai parametrai
Paramą gavusios įmonių skaičius: 384 vnt.
Paramą gavusiuose subjektuose sukurtos mokslo tiriamojo darbo vietos: 145
Maksimali parama įmonei
(kiek galima gauti?)
Maksimalus skiriamo finansavimo dydis vienai įmonei: 6 mln. eurų.
Iš viso vienam kvietimui planuojama skirti 15 mln. eurų.
Didžiausias finansavimo intensyvumas: 5 proc.

Kada?

 Kvietimas planuojamas 2023 sausio – 2023 kovo m.

 

ES paramos verslui kvietimas 

InoPažanga

 

Klausimas
Atsakymas
Galimi pareiškėjai (kas gali gauti paramą?)
MVĮ, didelės įmonės, kai bendradarbiauja su MVĮ
Tikslas
(ko siekiama?)
Pagrindiniai tikslai:
 • sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą;
 • bus sudarytos sąlygos tyrėjams dalyvauti įmonių MTEP veiklose juos įdarbinant, skatinamas intelektinės nuosavybės kūrimas, apsauga ir licencijavimas, ankstyvoji sukurtų naujų produktų bandomoji gamyba, parengimas rinkai
Pagrindiniai parametrai
Paramą gavusios įmonių skaičius: 384 vnt.
Paramą gavusiuose subjektuose sukurtos mokslo tiriamojo darbo vietos: 145
Maksimali parama įmonei
(kiek galima gauti?)
Maksimalus skiriamo finansavimo dydis vienai įmonei: 4 mln. eurų.
Iš viso vienam kvietimui planuojama skirti 20 mln. eurų.
Didžiausias finansavimo intensyvumas: 50 proc.

Kada?

Kvietimas planuojamas 2023 kovo – 2023 gegužės m.

 

ES paramos verslui kvietimas 

MVĮ skaitmeninimas

 

Klausimas
Atsakymas
Galimi pareiškėjai
(kas gali gauti paramą?)
Mažos ir vidutinės įmonės.
Tikslas
(ko siekiama?)
Pagrindiniai tikslai:
 • skatinti įmones skaitmenizuotis;
 • skatinamos investicijos e. komercijos modeliams diegti, kurie leistų MVĮ persiorientuoti į produktų (jos gaminamų gaminių ir (ar) teikiamų paslaugų) skaitmeninimą, produktų elektroninę prekybą ir pristatymą;
 • investicijas numatoma skirti e. pardavimo sandorių sudarymo sprendimams diegti, paslaugų ir produktų konfigūravimui ir vizualizacijai.
Pagrindiniai parametrai
Paramą gavusios įmonių skaičius: 1723 vnt.
Maksimali parama įmonei
(kiek galima gauti?)
Iš viso vienam kvietimui planuojama skirti 12 mln. eurų.
Maksimalus skiriamo finansavimo dydis vienai įmonei: 70 tūkst. eurų.
Sostinės regionaui skiriama – 5 mln. eurų.
Vidurio ir vakarų Lietuvai – 7 mln. eurų.
Didžiausias finansavimo intensyvumas: 50 proc.

Kada?

Kvietimas planuojamas 2023 balandžio – 2023 birželio m.

 

ES paramos verslui kvietimas

EcoInovacijos

 

Klausimas
Atsakymas
Galimi pareiškėjai
(kas gali gauti paramą?)
Mažos ir vidutinės įmonės.
Tikslas
(ko siekiama?)
Pagrindiniai tikslai:
 • skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos;
 • skatinamas aplinkosaugos vadybos sistemos pagal tarptautinių standartų reikalavimus diegimas ir (ar) gamybos technologinių auditų atlikimas.
Pagrindiniai parametrai
Paramą gavusios įmonių skaičius: 26 vnt.
Maksimali parama įmonei
(kiek galima gauti?)
Iš viso vienam kvietimui planuojama skirti 1 mln. eurų.
Maksimalus skiriamo finansavimo dydis vienai įmonei: 80 tūkst. eurų.
Sostinės regionaui skiriama – 0 mln. eurų.
Vidurio ir vakarų Lietuvai – 1 mln. eurų
Didžiausias finansavimo intensyvumas: apie 80 proc.

Kada?

Kvietimas planuojamas 2023 balandžio – 2023 birželio m.

 

ES paramos verslui kvietimas

InoKonsultacijos

 

Klausimas
Atsakymas
Galimi pareiškėjai
(kas gali gauti paramą?)
Mažos ir vidutinės įmonės.
Tikslas
(ko siekiama?)
Pagrindiniai tikslai:
 • sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą;
 • skatinamos specializuoto konsultavimo (MTEPI partnerių paieškos, žinių/technologijų perdavimo, MTEPI veiklos skatinimo) veiklos, atsižvelgiant į įmonių vykdomų MTEPI veiklų stadijas, palydint jas iki galutinio produkto komercinimo.
Pagrindiniai parametrai
Paramą gavusios įmonių skaičius: 289 vnt.
Maksimali parama įmonei
(kiek galima gauti?)
Iš viso vienam kvietimui planuojama skirti 4 mln. eurų.
Maksimalus skiriamo finansavimo dydis vienai įmonei: 897 tūkst. eurų.
Didžiausias finansavimo intensyvumas: 50 proc.

Kada?

Kvietimas planuojamas 2023 gegužės – 2023 liepos m.

 

ES paramos verslui kvietimas

Įgūdžiai MVĮ

 

Klausimas
Atsakymas
Galimi pareiškėjai
(kas gali gauti paramą?)
Mažos ir vidutinės įmonės.
Tikslas
(ko siekiama?)
Pagrindiniai tikslai:
 • sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą;
 • ugdyti MVĮ reikalingus darbuotojų įgūdžius, leisiančius prisitaikyti prie ekonomikos technologinių pokyčių ir pramonės pertvarkos.
Pagrindiniai parametrai
MVĮ, investuojančios į pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingų įgūdžių ugdymą:  3425 vnt.
 MVĮ darbuotojai, baigę mokymą, skirtą pažangiajai specializacijai, pramonės pertvarkai ir verslumui reikalingiems įgūdžiams ugdyti (pagal įgūdžių rūšį: techniniai, valdymo, verslumo, ekologijos, kiti): 42000 dalyvių.
Maksimali parama įmonei
(kiek galima gauti?)
Iš viso vienam kvietimui planuojama skirti 7,5 mln. eurų.
Maksimalus skiriamo finansavimo dydis vienai įmonei: 100 tūkst. eurų.
Didžiausias finansavimo intensyvumas: apie 70 proc.

Kada?

Kvietimas planuojamas 2023 gegužės – 2023 liepos m.

 

ES paramos verslui kvietimas

Expo galimybės

 

Klausimas
Atsakymas
Galimi pareiškėjai
(kas gali gauti paramą?)
Mažos ir vidutinės įmonės.
Tikslas
(ko siekiama?)
Pagrindiniai tikslai:
 • įgyvendinti eksporto konkurencingumo augimą skatinančias priemones;
 • MVĮ veiklos tarptautiškumo ir naujų eksporto rinkų identifikavimo veiklų skatinimas.
Pagrindiniai parametrai
Paramą gavusios įmonės (iš kurių: labai mažos, mažosios, vidutinės ir didelės):  162 įmonės.
MVĮ produkcijos pristatymai tarptautinėse parodose: 1097 vnt.
Maksimali parama įmonei
(kiek galima gauti?)
Iš viso vienam kvietimui planuojama skirti 5 mln. eurų.
Maksimalus skiriamo finansavimo dydis vienai įmonei: 100 tūkst. eurų.
Didžiausias finansavimo intensyvumas: 50 proc.
Kada?
Kvietimas planuojamas 2023 birželio – 2023 rugpjūčio m.

 

ES paramos verslui kvietimas

Žaliasis eksperimentas

 

Klausimas
Atsakymas
Galimi pareiškėjai
(kas gali gauti paramą?)
Pramonės įmonės (EVRK C sekcija).
Tikslas
(ko siekiama?)
Pagrindiniai tikslai:
 • skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos;
 • skatinamos investicijos į inovatyvių aplinkai draugiškų technologijų kūrimą, demonstravimą MVĮ, veikiančiose sumaniosios specializacijos srityse.
Pagrindiniai parametrai
Paramą gavusios įmonės (iš kurių: labai mažos, mažosios, vidutinės ir didelės):  27 įmonės.
Įmonės, diegusios aplinkosaugos inovacijas, procentais: 64 proc.
Maksimali parama įmonei
(kiek galima gauti?)
Iš viso vienam kvietimui planuojama skirti 8 mln. eurų.
Maksimalus skiriamo finansavimo dydis vienai įmonei: 400 tūkst. eurų.
Visi pinigai skirti vakarų Lietuvos įmonėms.
Didžiausias finansavimo intensyvumas: 50 proc.
Kada?
Kvietimas planuojamas 2023 birželio – 2023 rugpjūčio m.

 

 

ES paramos verslui kvietimas

Netechnologinės inovacijos

 

Klausimas
Atsakymas
Galimi pareiškėjai
(kas gali gauti paramą?)
Mažos ir vidutinės įmonės.
Tikslas
(ko siekiama?)
Pagrindiniai tikslai:
 • skatinti įmones pereiti link neutralios klimatui ekonomikos;
 • skatinamos investicijos į prekės ženklų, įmonės proceso (išskyrus skaitmeninių technologijų diegimą), dizaino ir organizacines inovacijas, ypač tvarių ir didinančių integraciją į tarptautines vertės grandines (toliau – TVG) verslo modelių plėtrą.
Pagrindiniai parametrai
Paramą gavusios įmonės (iš kurių: labai mažos, mažosios, vidutinės ir didelės):  290 įmonės.
Maksimali parama įmonei
(kiek galima gauti?)
Iš viso vienam kvietimui planuojama skirti 5 mln. eurų.
Maksimalus skiriamo finansavimo dydis vienai įmonei: 175 tūkst. eurų.
Visi pinigai skirti vakarų Lietuvos įmonėms.
Didžiausias finansavimo intensyvumas: 50 proc.
Kada?
Kvietimas planuojamas 2023 liepos – 2023 rugsėjo m.

 

ES paramos verslui kvietimas

Skaitmeniniai MVĮ čekiai

 

Klausimas
Atsakymas
Galimi pareiškėjai
(kas gali gauti paramą?)
Mažos ir vidutinės įmonės.
Tikslas
(ko siekiama?)
Pagrindiniai tikslai:
 • skatinti įmones skaitmenizuotis;
 • skatinamos investicjos MVĮ čekių skaitmeninimo ir technologijų paslaugoms įsigyti.
Pagrindiniai parametrai
Paramą gavusios įmonės (iš kurių: labai mažos, mažosios, vidutinės ir didelės):   1723 įmonės.
Maksimali parama įmonei
(kiek galima gauti?)
Iš viso vienam kvietimui planuojama skirti 6 mln. eurų.
Maksimalus skiriamo finansavimo dydis vienai įmonei: 70 tūkst. eurų.
Vakarų Lietuvos įmonėms skirta – 4 mln. eurų.
Sostinės regionui skirta – 2 mln. eurų.
Didžiausias finansavimo intensyvumas: 50 proc.
Kada?
Kvietimas planuojamas 2023 rugsėjo – 2023 lapkričio m.

 

ES paramos verslui kvietimas

TUI Invest

 

Klausimas
Atsakymas
Galimi pareiškėjai
(kas gali gauti paramą?)
MVĮ, didelės įmonės, kai jos bendradarbiauja su MVĮ.
Tikslas
(ko siekiama?)
Pagrindiniai tikslai:
 • sukurti nuoseklią inovacinės veiklos skatinimo sistemą;
 • skatinamos aukštos pridėtinės vertės TUI (tiesioginės užsienio investicijos) į MTEP vykdymas ir bendradarbiavimas bei technologijų perdavimas tarp didelių įmonių ir MVĮ technologijų ir inovacijų srityse.
Pagrindiniai parametrai
Paramą gavusios įmonės (iš kurių: labai mažos, mažosios, vidutinės ir didelės):  12 įmonės.
Maksimali parama įmonei
(kiek galima gauti?)
Iš viso vienam kvietimui planuojama skirti 6 mln. eurų.
Maksimalus skiriamo finansavimo dydis vienai įmonei: 4 mln. eurų.
Vakarų Lietuvos įmonėms skirta – 3 mln. eurų.
Sostinės regionui skirta – 3 mln. eurų.
Didžiausias finansavimo intensyvumas: 50 proc.
Kada?
Kvietimas planuojamas 2023 lapkričio – 2023 sausio m.

 

 

 

 

Komentarai ( 0 )

  Rašyti komentarą

  Your email address will not be published. Required fields are marked *