Category: Analitika

LVPA: aiškėja 2021–2027 m. prioritetinės ES investicijų kryptys

Analizuojant Europos Sąjungos Atsigavimo ir Sanglaudos fondų paramos perspektyvas, planuojama, kad 2021–2027 m. laikotarpio programavimas galutinai bus baigtas šių metų viduryje (planuojama, jog programavimo dokumentai bus patvirtinti iki birželio mėn.), o pirmieji ES investicijų priemonių kvietimai turėtų pasirodyti ne anksčiau kaip 2022 metų pradžioje.

Prioritetinės ES investicijų kryptys išlieka aiškios:

  • mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) ir inovacijų;
  • skaitmenizavimo;
  • žiedinės ekonomikos ir
  • atsinaujinančios energetikos skatinimo projektai. 

Akcentuojama, jog naujame finansiniame periode Lietuva bus traktuojama kaip du atskirti regionai – Vilniaus bei Vidurio ir vakarų Lietuvos.

2007-2013 m. ES paramos finansavimo rezultatai Lietuvoje

 

Per visą 2007-2013 m. laikotarpį Lietuvoje buvo pateikta 5953 paraiškos Europos Sąjungos paramai gauti. Stebinantis faktas, jog 1669 paraiškos buvo tiesiog netinkamos. Tai sudaro 28 proc. visų paraiškų. Kitais žodžiais tariant, beveik trečdalis projektų es paramai gauti buvo nekokybiškai parengti. Šiame kontekste galima pastebėti, jog kvalifikuotų konsultantų, rengiančių projektus, pasirinkimas yra vienas iš svarbiausių veiksnių, lemiančių ne tik laiko, bet ir pinigų sutaupymą. Svarbu ne tik parengti kokybišką projektą, bet ir įvertinti jo finansavimo tikimybę – juk prarasta galimybė gauti Europos paramą kainuoja brangiau, nei išlaidos už projekto parengimą. Galima pasidžiaugti, jog visi europosparama.lt specialistų parengti projektai es paramai gauti buvo tinkamai įvertinti ir dauguma jų gavo es paramą.

stat

Remiantis LVPA duomenimis.