spalio 2014

2007-2013 m. ES paramos finansavimo rezultatai Lietuvoje

 

Per visą 2007-2013 m. laikotarpį Lietuvoje buvo pateikta 5953 paraiškos Europos Sąjungos paramai gauti. Stebinantis faktas, jog 1669 paraiškos buvo tiesiog netinkamos. Tai sudaro 28 proc. visų paraiškų. Kitais žodžiais tariant, beveik trečdalis projektų es paramai gauti buvo nekokybiškai parengti. Šiame kontekste galima pastebėti, jog kvalifikuotų konsultantų, rengiančių projektus, pasirinkimas yra vienas iš svarbiausių veiksnių, lemiančių ne tik laiko, bet ir pinigų sutaupymą. Svarbu ne tik parengti kokybišką projektą, bet ir įvertinti jo finansavimo tikimybę – juk prarasta galimybė gauti Europos paramą kainuoja brangiau, nei išlaidos už projekto parengimą. Galima pasidžiaugti, jog visi europosparama.lt specialistų parengti projektai es paramai gauti buvo tinkamai įvertinti ir dauguma jų gavo es paramą.

stat

Remiantis LVPA duomenimis.

Nauji kvietimai es paramai verslui gauti jau netrukus!

Jau lapkričio  – gruodžio mėnesiais Ūkio ministerija planuoja paskelbti  8 kvietimus es paramai gauti. Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų srityje šaiai metais bus paskelbti “Smart Invest+” ir “Intelektas LT” es paramos kvietimai. Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumui skatinti planuojamos es paramos verslui priemonės – “Regio Invest LT+”, “Naujos galimybės LT” ir “Expo sertifikatas”. Pramonės įmonių energetinio efektyvumui didinti skirta “Audtitas pramonei LT” priemonė. Žmogiškųjų išteklių konkurencingumo skatinimui numatyta viena iš mokymams skirtų es paramos priemonių, kuri administruos Europos socialinio fondo agentūra.

Didesnis dėmesys smulkiam ir vidutiniam verslui

Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) skelbia, jog nauju finansiniu laikotarpiu nuo 2015 iki 2020 metų Lietuvą pasieks 44,5 mlrd. Lt Europos Sąjungos paramos. Tai yra dešimt proc. daugiau nei buvo skirta 2007-2013 metais. Verslui skirtos paramos didžiausia dalis tenka smulkiam ir vidutiniam verslui (SVV). Iš viso šiam sektoriui atiteks 1,839 mlr. Lt.

Pasak LVPA direktorės p. Vilytės, SVV įmonėms numatyta daugiausia iš kitų – 19 Europos Sąjungos  paramos paskirstymo priemonių. Jos tegimu įsisavinti ES lėšas nauju finansiniu laikotarpiu jau šiek tiek vėluojama, pirmieji kvietimai bus skelbiami artimiausiu metu.
Šaltinis: Lietuvos verslo paramos agentūra