2021 m. vasario – kovo mėnesį bus paskelbtas kvietimas: E-verslo modelis COVID-19

VEIKLA:  skatinti MVĮ įsidiegti naujausius IRT sprendimus, skirtus verslo procesams (klientų aptarnavimui, tiekimo grandinės valdymui, įmonės išteklių valdymui ir pan.) optimizuoti, ir taip sudaryti palankias sąlygas augti jų darbo našumui.

REMIAMOS IŠLAIDOS:

  • elektroninių verslo valdymo sistemų diegimas;
  • verslo valdymo sistemos;
  • įrangos (mobilioms /nutolusioms darbo vietoms);
  • E-parduotuvių sprendimai;
  • programinė įranga / licencijos;
  • įmonės konsultacijų paketas pagal tematikas;
  • mokymų paslaugos;
  • netiesioginės išlaidos.

ES PARAMOS PROCENTAS:  90 proc. 

Sužinokite daugiau: E-verslo modelis COVID-19