Finansuojama veikla – skatinti atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) diegimą pramonės įmonėse.

Atsinaujinantys energijos ištekliai paramos kvietime suprantami kaip ištekliai, generuojami iš saulės šviesos.

Galimi kvietimo pareiškėjai – pramonės įmonės.

Maksimali finansavimo arba paramos suma projektui yra 300000 eurų.

Pareiškėjai ir intensyvumas:

  • iki 80 proc., kai pareiškėjas labai maža arba maža įmonė;
  • iki 70 proc., kai pareiškėjas vidutinė įmonė;
  • iki 60 proc., kai pareiškėjas didelė įmonė.

Plačiau skatyti čia (nuoroda: atsinaujinantys energijos šaltiniai).