Kvietimas: “Kūrybiniai čekiai COVID-19”

VEIKLA:

  • originalių paslaugų sprendimų (netechnologinių inovacijų) sukūrimo įsigyjimas ir diegimas;
  • kūrybinių ir kultūrinių industrijų sektoriaus paslaugų įsigyjimas

REMIAMOS IŠLAIDOS:

Kuriant ir diegiant originalių produktų sprendimus, bus numatytos galimos išlaidos, kurios apimtų įgarsinimo, vertimų, fotografavimo, filmavimo, scenos meno kūrinių pristatymą, atlikimą, komunikacijos ir pan. paslaugų pirkimus tiek kiek tai susiję su originalių produktų sprendimų kūrimu ir diegimu. Kūrimas ir diegimas suprantamas plačiąja prasme, t. y. į tai įeitų paslaugų teikimas.

ES PARAMOS PROCENTAS:  iki 75 proc.  

Sužinokite daugiau: Kūribyniai čekiai COVID-19