TIKSLAS: skatinti tiesiogines užsienio investicijas, sudarant sąlygas tobulinti investuotojų darbuotojų kvalifikaciją, žinias ir gebėjimus.

KVIETIMAS GALIOJA: tęstinė atranka – kol bus išnaudotos paramai skirtos lėšos.

REMIAMOS IŠLAIDOS:

  • su mokymo projektu susijusios konsultacinių paslaugų, tai yra mokymo organizavimo ir vykdymo, išlaidos;
  • išlaidos mokomiems darbuotojams už darbo laiko valandas, kurias jie praleidžia dalyvaudami mokymuose (darbo užmokesčio išlaidos);
  • projekto administravimo išlaidos.

Sužinokite daugiau…